Download Grenaa og omegn under fremmede herrer: Herremænd, konger, by Mogens Møller PDF

By Mogens Møller

Denne lavatory sætter særlig fokus på:

- Kongsmagten i lokalområdet udøvet fra kongsgården i Grenaa.
- Kalø Len styret af en adelig lensmand og hans fogeder.
- Borgen Kalø slot med lensadministration, fængsel og tortur.
- Krigsberedskabet med alarmering fra områdets baunehøje.
- Fjendeindfald på Djursland.
- Voldssamfundet med økser som daglig bevæbning.
- Oprør og borgerkrige.
- Møntskattes sikring ved nedgravning i urolige tider.
- Adelens frihed til dominans fra lokale herregårde.
- Præsternes styring af folkets tanker og handlinger.
- Biskopperne
- Klostres ejendomsbesiddelser på Djursland.

Show description

Read Online or Download Grenaa og omegn under fremmede herrer: Herremænd, konger, krige, oprør, præster og klostre (Danish Edition) PDF

Best danish ebooks books

Blodspor: Fragment af en slægtskrønike (Danish Edition)

"Blodspor" er min første lavatory. Den er ikke nogen krimi, som titlen måske kunne forlede til at tro, males antyder den smerte, som kan ligge i aftrykket fra ens familiemæssige baggrund. Bogen er altså en slags erindringsbog fra min barndom og ungdom. Min specifikke historie, som jeg ser den. Født i 1942 voksede jeg op i en tid, hvor piger begyndte at få uddannelse og øjne nye horisonter.

Poetisk Parloir - Aarbog 2015: Post- og Transhumanisme: Naar Mennesket 'lego' Livets Byggesten – hvorledes blive da dets Ego? (Danish Edition)

"Aarbog 2015" er anden del i triaden af "Aarbog 2014", 15 og sixteen, der trefold belyser den kommende posthumanitet. Den fjerne nære fremtid mennesket "begynder at 'lego' Livets Byggesten", altså den frie leg med gener, biotech og psykotrop farmaka, for at skabe det forbedrede, optimerede, lykkeligere menneske: HOMO-version-II.

Sofus og Sofia filosoferer: En filosofibog for de mindste (Danish Edition)

'Sofus og Sofia filosoferer' er en rigtig 'bedsteforældrebog' til højtlæsning for de mindste, hvor der lægges op til snakke om alt mellem himmel og jord. Bogen handler om søskendeparret Sofus og Sofia. Vi følger hverdagen sammen med deres mor og a ways. De mange hverdagssituationer giver anledning til spørgsmål af typen: Hvordan kan guy tegne noget, som ikke findes?

Autismens små og store stjerner: Autisme, teori, pædagogik og lidt om ADHD (Danish Edition)

"Autismens små og shop stjerner" er en livsbekræftende bathroom om autisme. Lærer og forfatter tager læseren i hånden og fortæller permit og læseligt om autisme, ADHD, teori og pædagogik, så alle kan forstå det og med mange illustrative eksempler fra hverdagen på en specialskole og livet omkring. De pædagogiske redskaber, som præsenteres, kan benyttes i specialtilbud, i hjemmet samt i dagtilbud og skoler, hvor inklusion er en del af hverdagen.

Extra info for Grenaa og omegn under fremmede herrer: Herremænd, konger, krige, oprør, præster og klostre (Danish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.35 of 5 – based on 15 votes