Download Hvorfor drømmer vi ?: - Drømmens natur og funktion (Danish by Peter Folmer Sørensen PDF

By Peter Folmer Sørensen

Denne lavatory handler ikke i første omgang om, hvordan guy tyder drømme, males mere om, hvorfor vi har drømmene. Det er videnskabelig psykologi.

Der har været mange teorier om, hvorfor vi drømmer, males de synes alle at mangle noget i deres forståelse, når guy går det efter. Bogen udvikler en manhattan teori begrundet i drømmes natur og deres særlige egenskaber, som virker lower than drømmene.
Teorien underbygges med drømmeeksempler. Vi ser eksempler på, hvordan guy kan erkende i drømmebilleder, og hvordan det rummer følelser, som finder afklaring i det visuelle, hvor guy kan se det klart.

Show description

Read Online or Download Hvorfor drømmer vi ?: - Drømmens natur og funktion (Danish Edition) PDF

Best danish ebooks books

Blodspor: Fragment af en slægtskrønike (Danish Edition)

"Blodspor" er min første lavatory. Den er ikke nogen krimi, som titlen måske kunne forlede til at tro, males antyder den smerte, som kan ligge i aftrykket fra ens familiemæssige baggrund. Bogen er altså en slags erindringsbog fra min barndom og ungdom. Min specifikke historie, som jeg ser den. Født i 1942 voksede jeg op i en tid, hvor piger begyndte at få uddannelse og øjne nye horisonter.

Poetisk Parloir - Aarbog 2015: Post- og Transhumanisme: Naar Mennesket 'lego' Livets Byggesten – hvorledes blive da dets Ego? (Danish Edition)

"Aarbog 2015" er anden del i triaden af "Aarbog 2014", 15 og sixteen, der trefold belyser den kommende posthumanitet. Den fjerne nære fremtid mennesket "begynder at 'lego' Livets Byggesten", altså den frie leg med gener, biotech og psykotrop farmaka, for at skabe det forbedrede, optimerede, lykkeligere menneske: HOMO-version-II.

Sofus og Sofia filosoferer: En filosofibog for de mindste (Danish Edition)

'Sofus og Sofia filosoferer' er en rigtig 'bedsteforældrebog' til højtlæsning for de mindste, hvor der lægges op til snakke om alt mellem himmel og jord. Bogen handler om søskendeparret Sofus og Sofia. Vi følger hverdagen sammen med deres mor og some distance. De mange hverdagssituationer giver anledning til spørgsmål af typen: Hvordan kan guy tegne noget, som ikke findes?

Autismens små og store stjerner: Autisme, teori, pædagogik og lidt om ADHD (Danish Edition)

"Autismens små og shop stjerner" er en livsbekræftende bathroom om autisme. Lærer og forfatter tager læseren i hånden og fortæller enable og læseligt om autisme, ADHD, teori og pædagogik, så alle kan forstå det og med mange illustrative eksempler fra hverdagen på en specialskole og livet omkring. De pædagogiske redskaber, som præsenteres, kan benyttes i specialtilbud, i hjemmet samt i dagtilbud og skoler, hvor inklusion er en del af hverdagen.

Extra info for Hvorfor drømmer vi ?: - Drømmens natur og funktion (Danish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.01 of 5 – based on 11 votes