Download Planlæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af en by Melissa Beilecke PDF

By Melissa Beilecke

exam Thesis from the 12 months 2015 within the topic Pedagogy - the trainer, academic management, grade: 1,7, , language: Danish, summary: Siden den large indvandring af arbejdskraft i 1970 ́erne har det danske uddannelsessystem begyndte at forholde sig til dansk som andetsprog og udviklede en andetsprogspædagogisk faglighed i landet. I dag få emnet imidlertid igen mere og mere betydning hvis guy ser på den aktuelle flygtningskrise.

“Europa står over for den største strøm af asylsøgere siden Anden Verdenskrig. Millioner af mennesker flygter fra krig [...] og en lille gruppe af dem havner i Danmark” (Politiken.dk, 2015). less than denne asylsøgere er også mange børn, som kommer til Danmark uden at story et ord dansk. I mit arbejde som vikar mødte jeg dette challenge. Flygtingsbørn skal gå i skolen, males kan ikke kommunikere med deres klassekammerater eller lærer. I fagundervisningen har de ingen mulighed at følge med. Derfor er det vigtigt at børn har en basisundervisning hvis de kommer til Danmark. Formålet med denne basisundevisning er, at det videre skoleforløb kan baseres på skolens almindelige undervisning. For at det kan ske skulle eleverne være i stand til at klare sig i forskellige kommunikationssituationer.

Som lærer i tysk som andetsprog har jeg oplevet, at både tyske og fremmedsprogede eleverne har været frustreret fordi de ikke kunne story med hinanden. Desværre har mange udenlandske børn heller ikke haft engelsk på skolen, så at der ikke kunne findes en Lingua Franca. Formålet for eleverne i tysk som andetsprog var altså at kunne kommunikere, for det første mundtlig, i tysk.

Kommunikation som et højt mål har også intersprogsteorien. Her handler det om at eleverne har deres helt eget sprog, som udvikles kontinuerligt og som har til formål at kunne kommunikere. En metode for at tilrettelæge undervisningen i dansk som andetsprog er den Taskbaseret undervisning. Taskpædagogikken kan skabe rammer om elevernes selvstændige kommunikative praksis.

Den aktuelle scenario, hvor mange børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog kommer til Danmark og mine egne erfaringer som lærer i tysk som andetsprog leder mig frem til følgende problemformulering:
Hvordan kan guy planlægge, gennemføre og evaluere en taskbaseret undervisning, som fremmer tosprogede elevers intersprogsudvikling?

Show description

Read Online or Download Planlæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af en taskbaseret undervisning, som fremmer tosprogede elevers intersprogsudvikling (Danish Edition) PDF

Similar danish ebooks books

Blodspor: Fragment af en slægtskrønike (Danish Edition)

"Blodspor" er min første bathroom. Den er ikke nogen krimi, som titlen måske kunne forlede til at tro, males antyder den smerte, som kan ligge i aftrykket fra ens familiemæssige baggrund. Bogen er altså en slags erindringsbog fra min barndom og ungdom. Min specifikke historie, som jeg ser den. Født i 1942 voksede jeg op i en tid, hvor piger begyndte at få uddannelse og øjne nye horisonter.

Poetisk Parloir - Aarbog 2015: Post- og Transhumanisme: Naar Mennesket 'lego' Livets Byggesten – hvorledes blive da dets Ego? (Danish Edition)

"Aarbog 2015" er anden del i triaden af "Aarbog 2014", 15 og sixteen, der trefold belyser den kommende posthumanitet. Den fjerne nære fremtid mennesket "begynder at 'lego' Livets Byggesten", altså den frie leg med gener, biotech og psykotrop farmaka, for at skabe det forbedrede, optimerede, lykkeligere menneske: HOMO-version-II.

Sofus og Sofia filosoferer: En filosofibog for de mindste (Danish Edition)

'Sofus og Sofia filosoferer' er en rigtig 'bedsteforældrebog' til højtlæsning for de mindste, hvor der lægges op til snakke om alt mellem himmel og jord. Bogen handler om søskendeparret Sofus og Sofia. Vi følger hverdagen sammen med deres mor og a long way. De mange hverdagssituationer giver anledning til spørgsmål af typen: Hvordan kan guy tegne noget, som ikke findes?

Autismens små og store stjerner: Autisme, teori, pædagogik og lidt om ADHD (Danish Edition)

"Autismens små og shop stjerner" er en livsbekræftende bathroom om autisme. Lærer og forfatter tager læseren i hånden og fortæller enable og læseligt om autisme, ADHD, teori og pædagogik, så alle kan forstå det og med mange illustrative eksempler fra hverdagen på en specialskole og livet omkring. De pædagogiske redskaber, som præsenteres, kan benyttes i specialtilbud, i hjemmet samt i dagtilbud og skoler, hvor inklusion er en del af hverdagen.

Additional info for Planlæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af en taskbaseret undervisning, som fremmer tosprogede elevers intersprogsudvikling (Danish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.28 of 5 – based on 22 votes